Onze vrienden

Beste theaterliefhebbers,

In 2005 is de Stichting Vrienden van Theater Twee Hondjes opgericht. Deze stichting heeft als doel Theater Twee Hondjes vanaf de zijlijn bij te staan, in financiële en materiële zin. Eén van de belangrijkste taken van het bestuur van de Stichting is zoveel mogelijk Vrienden voor het theater te vinden. Met hun financiële steun dragen zij bij aan de projecten en speciale apparatuur voor het theater.

In de afgelopen jaren hebben we aangetoond dat door de vele vriendschappen met het theater niet alleen het theater professioneel kan blijven functioneren, maar dat we ook onze Vrienden vele extra’s kunnen bieden. Want de extra’s voor de Vrienden stoppen niet bij de omschreven voordelen. Als Vriend van het theater kun je ook genieten van vele andere voorrechten en extra acties die wij voor je in gedachten hebben.

We hopen van harte dat ook je Theater Twee Hondjes een warm hart wilt toedragen en een (h)echte vriendschap aan wilt gaan met het theater. Je kunt daarbij kiezen een Vriend of een bedrijfsvriend te worden. Welke voordelen en voorrechten de diverse Vrienden in ieder geval hebben kun je lezen in het hoofdstuk “Type Vriend”. Ben je enthousiast geworden? Vul dan het formulier in op de website www.vvtth.nl en wordt gelijk lid voor € 25,00 per jaar, of neus nog even verder tussen de mogelijkheden.

Wij hopen je als Vriend van het theater te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Vrienden van Theater Twee Hondjes.

WELKE VRIEND WORDT U?

Vriend, voor € 25,00 per jaar*
De volgende voorrechten heeft u als Vriend:

  • Het programma wordt een week eerder overhandigd c.q. toegezonden dan dat deze beschikbaar is voor andere theaterbezoekers. Dit geeft u het voordeel dat u kunt profiteren van een voorinschrijving. Bij populaire programma’s bent u er dus vrijwel zeker van één of meerdere kaarten te kunnen aanschaffen;
  • U betaalt als Vriend bij de schriftelijke voorreserveringen geen € 2,50 administratie- en portokosten;
  • U ontvangt een korting van € 2,00 per kaart voor maximaal vier kaarten, m.u.v. jeugdvoorstellingen;
  • U ontvangt een uitnodiging voor twee personen voor het jaarlijkse Vriendenfeest.

Bedrijfsvriend voor € 250,00 per jaar*
De volgende voorrechten heeft u als bedrijfsvriend:

  • Het programma wordt een week eerder overhandigd c.q. toegezonden dan dat deze beschikbaar is voor andere theaterbezoekers (zie ook onder Vriend).
  • U betaalt bij de schriftelijke voorreserveringen geen € 2,50 administratie- en portokosten;
  • U ontvangt vier vrijkaarten voor voorstellingen naar keuze;
  • U ontvangt een uitnodiging voor vier personen voor het jaarlijkse Vriendenfeest;
  • Uw (bedrijfs)naam c.q. logo wordt vermeld op de wall of friends in het theater.

Hoe wordt u Vriend?

  • U kunt uw gegevens invullen op het onderstaand formulier of op de website van de Vrienden van Theater Twee Hondjes: www.vvtth.nl

*Uw vriendschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met één jaar.