Anbi

KVK Theater Twee Hondjes
41134386

RSIN nummer Theater Twee Hondjes
803533020

Activiteitenplan 2023 Theater Twee Hondjes
Theateraanbod
Theater Twee Hondjes biedt een gevarieerd aanbod, waarbij er naast publiekstrekkers op het gebied van cabaret en muziek ook ruimte is voor jeugd- en toneelvoorstellingen. Theater Twee Hondjes programmeert zo’n 60 voorstellingen per jaar voor een divers publiek.
Theater Twee Hondjes streeft komend jaar naar een zaalbezetting van 65% bij een volledige zaalcapaciteit van 198 stoelen. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Lokaal Aanbod en Poppodium
Tijdens de lockdowns in 2020 en 2021 is Theater Twee Hondjes gestart met een aanbod van lokale artiesten. Komend jaar wordt samengewerkt met Vestingpop en worden  verschillende concerten georganiseerd waarbij de tribune wordt ingetrokken en zo in de theaterzaal een concertsetting wordt gerealiseerd.

Cultuurhuisactiviteiten
Samen met de BZHD organiseert Theater Twee Hondjes jaarlijks twee grote activiteiten, zoals een stadsdebat. Daarnaast worden gezamenlijk regelmatig terugkerende activiteiten georganiseerd, zoals het (junior) aanschuifkoor, filmvoorstellingen en pubquizen.

Amateurgezelschappen
Theater Twee Hondjes heeft nauw contact met de verschillende amateurgezelschappen en orkesten in Hellevoetsluis en op Voorne-Putten. Vrijwel alle gezelschappen hebben een lange relatie met het theater en spelen jaarlijks hun voorstelling bij ons. Ook in 2023 is dit het geval.

Verhuur en Horeca
Wat horeca en verhuur betreft is het streven om de verhuur- en horeca-inkomsten in 2023 op het niveau van voor de Coronacrisis te hebben. Theater Twee Hondjes wil meer inzetten op het benaderen van de zakelijke markt voor bijeenkomsten en congressen.

Beloningsbeleid Theater Twee Hondjes
De medewerkers van Theater Twee Hondjes worden betaald conform de CAO Sociaal Werk. Het bestuur bekleedt de functies op vrijwillige basis en ontvangt geen honorarium of bezoldiging voor de werkzaamheden.

Statutaire doelstelling Theater Twee Hondjes
a. Het organiseren en laten organiseren van activiteiten op het
gebied van de podiumkunsten, evenementen en educatie,
alsmede het beheren van panden waarin culturele en educatieve
activiteiten plaatsvinden.
b. Het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin
genomen, met het vorenstaande verband houden of daartoe
bevorderlijk zijn.
De Stichting beoogt niet het maken van winst

Financiering Theater Twee Hondjes
Theater Twee Hondjes wordt gesubsidieerd door de gemeente Voorne aan Zee. Daarnaast heeft Theater Twee Hondjes inkomsten uit kaartverkoop, horeca en verhuur. Voor speciale activiteiten werft Theater Twee Hondjes fondsen en sponsoren.

Alle activeiten van [genre]

No items found