Vacatures

Bestuur Theater Twee Hondjes zoekt nieuwe leden!

We heten graag een nieuwe penningmeester en een algemeen bestuurslid welkom.

Theater Twee Hondjes is een intiem en gezellig theater in de vesting van Hellevoetsluis. Het theater biedt een gevarieerd programma, met ongeveer 60 voorstellingen per jaar, voor een divers publiek. De programmering bestaat uit bekende namen maar ook voor aanstormend talent.

Samen met de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is het Theater Twee Hondjes gevestigd in Cultuurhuis Nieuwe Veste. Beide organisaties werken nauw samen en ontwikkelen ook gezamenlijke programmering. Ook met het BRES theater in Brielle wordt intensief samengewerkt.

Het bestuur van stichting Theater Twee Hondjes draagt de verantwoording voor Theater Twee Hondjes. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Het bestuur committeert zich aan de Governance Code Cultuur. Theater Twee Hondjes werkt volgens een bestuur-directie model. Bij de keuze van nieuwe bestuursleden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit binnen het bestuur.

Het bestuur bestaat nu uit 5 leden, waarvan 2 leden hebben aangegeven nu echt van hun pensioen te willen gaan genieten. We komen gemiddeld 9 keer bij elkaar. Een aanstelling tot bestuurslid geldt voor een periode van 4 jaar met een mogelijk verlenging van nog eens 4 jaar.

Het bestuur van Theater Twee Hondjes is op zoek naar een penningmeester en een algemeen bestuurslid (onbezoldigd)

Taken bestuur:

  • fungeert op afstand als werkgever van de directeur van Theater Twee Hondjes;
  • fiatteert de jaarstukken, zijnde het jaarverslag en de jaarrekening, het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting;
  • denkt mee over het beleid en de uitvoering van vastgesteld beleid;
  • vertegenwoordigt, in samenspraak met de directeur, de organisatie bij externe partijen, waaronder de gemeente Voorne aan Zee.

De dagelijkse uitvoering ligt bij de directeur. Het theater beschikt over een kleine maar zeer  betrokken staf en een mooie groep vrijwilligers waarmee de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Penningmeester (toezichthoudend)

In deze functie vind je het leuk om namens het bestuur mee te denken en toezicht te houden op begrotingen, (jaar)rapportages, subsidies, belastingen, salarissen, boekhouding en bankzaken. Daarnaast ben je betrokken bij overleggen met de accountant, de gemeente en het administratiebureau. Het theater heeft een eigen medewerkster die verantwoordelijk is voor de financiële administratie en rapportages. Voor de salarisadministratie maken we gebruik van een extern kantoor. Door een onafhankelijk accountant wordt de administratie jaarlijks gecontroleerd.
Van de penningmeester verwachten we:

  • ervaring met financieel beleid van non-profit organisaties
  • kennis van financiële processen en weet hierover de andere bestuursleden te adviseren
  • een onafhankelijke positie, brede blik, een openhouding en communicatief vaardig.

 

Algemeen Bestuurslid

In deze functie is het van belang om vanuit kennis en ervaring met meerdere terreinen het bestuur intern te adviseren. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur gaat het vooral om kennis van de cultuursector, marketing, sponsorverwerving, communicatie, subsidies, netwerken en werken met vrijwilligers. Van dit algemene bestuurslid verwachten we:

 

  • nemen van initiatieven en coördineren en uitvoeren van de diverse bestuurswerkzaamheden
  • het vertegenwoordigen van het theater naar interne en externe organisaties
  • een netwerk binnen het bedrijfsleven van Voorne aan Zee is een pre

 

Interesse?

 

Reageer dan snel! Stuur je CV en een korte motivatie naar  secretaris@theatertweehondjes.nl onder vermelding van vacature ‘algemeen bestuurslid’  of ‘penningmeester’.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met N. van Waart, secretaris, via bovenstaand email adres.

Solliciteren kan tot 1 juni 2024