Woensdag 03 maart 2021
  • 0 items

Neem contact met ons op.

Vacatures

 

Vacatures

Vacature Penningmeester bestuur Theater Twee Hondjes  

Theater Twee Hondjes is een intiem en gezellig theater in vestingstad Hellevoetsluis. Het theater biedt een gevarieerd programma voor een divers publiek. De programmering bestaat uit bekende namen en aanstormend talent. Theater Twee Hondjes programmeert ongeveer 60 voorstellingen per jaar. 

Theater Twee Hondjes is samen met de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta gevestigd in Cultuurhuis Nieuwe Veste. Beide organisaties werken nauw samen en ontwikkelen ook gezamenlijk programmering.  

Het bestuur van stichting Theater Twee Hondjes draagt de verantwoording voor Theater Twee Hondjes. Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester het dagelijks bestuur van stichting Theater Twee Hondjes. Het bestuur committeert zich aan de Governance Code Cultuur en de Code Culturele Diversiteit. Theater Twee Hondjes werkt volgens een bestuur-directie model. Bij de keuze van nieuwe bestuursleden wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de diversiteit binnen het bestuur. 

Het bestuur van Theater Twee Hondjes is op zoek naar een penningmeester m/v (onbezoldigd) 

Taken bestuur: 

  • fungeert op afstand als werkgever van de directeur van Theater Twee Hondjes; 

  • fiatteert de jaarstukken, zijnde het jaarverslag en de jaarrekening, het meerjarenbeleidsplan en bijbehorende begroting; 

  • denkt mee over het beleid en de voortgang van Theater Twee Hondjes; 

  • vertegenwoordigt, in samenspraak met de directeur, de organisatie bij externe partijen, waaronder de gemeente Hellevoetsluis 

 De dagelijkse uitvoering van het beleid ligt bij de directeur. Het theater heeft een eigen administratief medewerker die verantwoordelijk is voor de financiële administratie en financiële rapportages. De salarisadministratie wordt verzorgd door een extern salariskantoor. De administratie wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk accountant.  
 

Profiel Penningmeester:  

  • Ervaring met financieel beleid van non-profit organisaties. 

  • Heeft kennis van financiële processen en weet overige bestuurders hierover te adviseren. 

  • Affiniteit met de doelstellingen van Theater Twee Hondjes. 

  • Onafhankelijke positie, brede blik, communicatief vaardig en open houding. 

Als penningmeester vind je het leuk om namens het bestuur toezicht te houden op begrotingen, (jaar)rapportages, subsidies, belastingen, salarissen, boekhouding en bankzaken. Daarnaast ben je betrokken bij de overleggen met de gemeente, accountant en administratiebureau. 

 
Frequentie vergaderingen: 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 5 leden en komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar. De aanstelling tot bestuurslid geldt voor een periode van vier jaar, met een mogelijke herbenoeming van nog een periode van 4 jaar.  


Contactinformatie: 

Sollicitaties voorzien van een C.V. kunnen per e-mail worden gestuurd naar de voorzitter Bert van Ravenhorst, bert.van.ravenhorst@upcmail.nl onder vermelding van ‘vacature penningmeester’. Solliciteren kan tot 9 februari 2021. Informatie over de vacature kunt u verkrijgen via hetzelfde mailadres.